Home‎ > ‎

Osnovne informacije v slovenskem jeziku

Namen projekta NewBEE je razviti napredno tehnologijo ter podporni IKT sistem za promocijo in spodbujanje energetske prenove stavb. Lastniki stavb bodo deležni podpore pri odločanju o iskanju in izbirah optimalne kombinacije tehnologije in financiranja za projekte prenove, pri katerih se naložba povrne v najkrajšem možnem času.

Po drugi strani pa mala in srednja gradbena podjetja (MSP) potrebujejo podporo pri izbiranju najustreznejših poslovnih modelov za tovrstne projekte. Z upoštevanjem vidikov delovanja v celotnem življenjskem ciklu že v prvih fazah načrtovanja projektov prenove, teh projektov ne ocenjujemo samo po neposredni ceni, temveč tudi po njihovi zmožnosti zmanjšanja porabe energije, povečanega udobja in splošnega vrednotenja zgradbe. Učinkoviti finančni in organizacijski modeli spodbujajo deležnike, da sodelujejo pri projektih obnove za učinkovitejšo rabo energije. So torej pomembno gonilo za izvajanje teh projektov.

Več informacij:

Ċ
Webmaster NewBEE,
May 29, 2015, 2:59 AM
Comments